Franklin

MLA

Yi, Hyo-sŏk, and Yu-jŏng Kim. Yi Hyo-sŏk, Kim Yu-jŏng. Ch'op'an. Sŏul: Ŏmungak, 1986.

APA

Yi, H., & Kim, Y. (1986). Yi Hyo-sŏk, Kim Yu-jŏng. Ch'op'an. Sŏul: Ŏmungak.

Chicago

Yi, Hyo-sŏk, and Yu-jŏng Kim. Yi Hyo-Sŏk, Kim Yu-Jŏng. Ch'op'an. Sŏul: Ŏmungak, 1986.