Franklin

MLA

Ogura, Kaoru, Yūji Wakao, and Keiko Ogura. Sengo Hiroshima No Kiroku to Kioku : Ogura Kaoru No R Yunku Ate Shokan. Shohan. .

APA

Ogura, K., Wakao, Y.Ogura, K. Sengo Hiroshima no kiroku to kioku : Ogura Kaoru no R Yunku ate shokan. Shohan. .

Chicago

Ogura, Kaoru, Yūji Wakao, and Keiko Ogura. Sengo Hiroshima No Kiroku to Kioku: Ogura Kaoru No R Yunku Ate Shokan. Shohan.