Franklin

MLA

Tsurumi, Shunsuke, and Tetsuo Matsuda. Tsurumi Shunsuke Zenmangaron. .

APA

Tsurumi, S., & Matsuda, T. Tsurumi Shunsuke zenmangaron. .

Chicago

Tsurumi, Shunsuke, Tetsuo Matsuda, and Shunsuke Tsurumi. Tsurumi Shunsuke Zenmangaron.