Franklin

MLA

Shokoku Meisho Ezu Meguri : Ichimaizuri Ni Miru, Furusato No Fūkei. .

APA

Shokoku meisho ezu meguri : ichimaizuri ni miru, furusato no fūkei. .

Chicago

Shokoku Meisho Ezu Meguri: Ichimaizuri Ni Miru, Furusato No Fūkei.