Franklin

MLA

וורונובה - סולצניק גדולה. .

APA

וורונובה - סולצניק גדולה. .

Chicago

וורונובה - סולצניק גדולה.