Franklin

MLA

Nauṣātkān̲, Li. Akilamē En̲ Appātān̲! : Cir̲ukataikaḷ. Mutar̲ patippu. .

APA

Nauṣātkān̲, L. Akilamē en̲ appātān̲! : cir̲ukataikaḷ. Mutar̲ patippu. .

Chicago

Nauṣātkān̲, Li., Akilamē En̲ Appātān̲!: Cir̲ukataikaḷ. Mutar̲ patippu.