Franklin

MLA

Shichikō Shinpu; Shichikō Zukai. .

APA

Shichikō shinpu; Shichikō zukai. .

Chicago

Shichikō Shinpu; Shichikō Zukai.