Franklin

MLA

Girmaa Bashaadaa Damissee. Oromeessaa : Asoosamootafi Kuusaa Walaloo Gaggabaaboo. .

APA

Girmaa Bashaadaa Damissee, G. Bashaadaa Damissee. Oromeessaa : asoosamootafi kuusaa walaloo gaggabaaboo. .

Chicago

Girmaa Bashaadaa Damissee. Oromeessaa: Asoosamootafi Kuusaa Walaloo Gaggabaaboo.