Franklin

MLA

Ebara, Taizō. Edo Jidaigo No Kenkyū. .

APA

Ebara, T. Edo jidaigo no kenkyū. .

Chicago

Ebara, Taizō, Edo Jidaigo No Kenkyū.