Franklin

MLA

Sharlygina, K. A. Opyt Rekonstrukt͡sii Istoricheskikh Zhilykh Zdaniĭ Sankt-peterburga. .

APA

Sharlygina, K. A. Opyt rekonstrukt͡sii istoricheskikh zhilykh zdaniĭ Sankt-Peterburga. .

Chicago

Sharlygina, K. A. Opyt Rekonstrukt͡sii Istoricheskikh Zhilykh Zdaniĭ Sankt-Peterburga.