Franklin

Mifgashim : hisṭoryah ṿe-antropologyah shel ha-merḥav ha-Yiśreʼeli-Falasṭini = Encounters : history and anthropology of the Israeli-Palestinian space / ʻorekhet, Dafnah Hirsh. = מפגשים : היסטוריה ואנתרופולוגיה של המרחב הישראלי-פלסטיני = Encounters : history and anthropology of the Israeli-Palestinian space / עורכת, דפנה הירש.

Other Title:
Title on title page verso: Encounters : history and anthropology of the Israeli-Palestinian space
Publication:
[Israel] : hotsaʼat Mekhon Ṿan Lir : hotsaʼat ha-Ḳibuts ha-meʼuḥad, [779 = 2019]
[Israel] : הוצאת מכון ון ליר : הוצאת הקיבוץ המאוחד, [תשע''ט = 2019]
Format/Description:
Book
490 pages : illustrations, 23 cm
Subjects:
Jewish-Arab relations -- History.
Jewish-Arab relations -- Social aspects.
Arab-Israeli conflict -- History.
Palestinian Arabs -- Israel -- History.
Zionism -- Israel -- History.
Anthropology and history -- Israel.
Anthropology and history.
Arab-Israeli conflict.
Jewish-Arab relations.
Palestinian Arabs.
Zionism.
Israel.
Form/Genre:
History.
Contents:
לקראת היסטוריה אנתרופולוגית של המרחב הישראלי-פלסטיני / דפנה הירש
כפריים בעיר? מהגרים כפריים פלסטינים בחיפה בתקופת המנדט / נעמה בן זאב
נפגשים בים : יהודים ופלסטינים בחופי הרחצה של שלהי התקופה העות'מאנית ותקופת המנדט / בועז לב טוב
סיר הבשר : מחלוקת הבשר הכשר במסעדה הקואופרטיבית בבית ברנר, תל אביב, 1940-1934 / עלמה איגרא
"קרבות לא קשים" : איך הגדירו חיילים ישראלים את גירוש הפלסטינים ב-1948
לזכור כדי להשכיח : קיבותי השומר הצעיר ודפוסי הייצוג של הכפרים הפלסטינים / אריז' סבאע'-ח'ורי
ביזה-הפקעה-פיקוח : על כלכלת הממשל הצבאי בלוד 1949-1948 / בני נוריאלי
"המתיישבים האלה לא קיבלו הכשרה שניתנה לנו" : תהליכי עבודה ויחסים חברתיים בפרויקט לכיש בשנות החמישים / סמדר שרון
בין זמן למרחב : הבניה ודינמיקה בתהליך העבודה, מפעל "אופ-אר", 1979-1961 / שני בר-און ממן
בית בגליל בשנות התשעים : גישה אתנוגרפית לחקר יחסי כוח / טניה פורטה
"החומוס הכי טעים הוא זה שהערבים מכינים" : הגורמטיזציה של החומוס בישראל ושובה של הערביות המודחקת / דפנה הירש
מותו של סוחר דגים : אותנטיות ופטרונות בכלכלה הפוליטית הקולוניאלית שבין יפו לעזה / נאור בן-יהוידע
העיר הפלסטינית הנעדרת בישראל : על חורבן, זיכרון, השכחה ומגדר / מנאר חסן
טיהור התיאור : דו-קיום כשיח הפרדה בסיורים היסטוריים בחיפה / רגב נתנזון
האומנם מושתקות? נשים ערביות בדואיות מספרות היסטוריה / ספא אבורביעה. ‬
Notes:
Includes bibliographical references and index.
"האם נקודת המבט האנתרופולוגית יכולה לאפשר תובנות חדשות על ההיסטוריה הציונית והפלסטינית, ובמיוחד על היחסים ההדדיים בין שתי החברות? מהי תרומתה של ההיסטוריה לאנתרופולוגיה של החברות הישראלית והפלסטינית, ואֵילו פרקטיקות של זיכרון וסיפור היסטוריה מתקיימות בהן? הקובץ 'מפגשים : היסטוריה ואנתרופולוגיה של המרחב הישראלי-פלסטיני' מציג גישה מחקרית ביקורתית המושתתת על המפגש שבין היסטוריה, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה ומחקר תרבות במרחב המקומי. לעומת 'המבט מלמעלה ומרחוק', המאפיין חלק ניכר מההיסטוריוגרפיה המקומית, לרבות זו הביקורתית, מאמרי הספר מציעים 'מבט מלמטה ומקרוב' על מגוון זירות חברתיות במרחב הישראלי-פלסטיני, בהן חוף הים, מסעדה תל אביבית, הגטו בלוד, חבל לכיש, דיר אל-אסד, נמל יפו וסיורים בחיפה. מבט מלמטה ומקרוב מופנה גם אל פרקטיקות חברתיות של זיכרון, בהן השכחת העירוניות הפלסטינית כפי שהתקיימה לפני 1948, אופני הייצוג של הכפרים הפלסטיניים השכנים בקיבוצי השומר הצעיר, וסיפור ההיסטוריה על ידי נשים ערביות בדואיות. באמצעות המבט מקרוב על זירות אלו המחברים מבקשים לבחון סוגיות רחבות יותר במחקר ההיסטוריה, החברות והתרבויות המקומיות, כגון התגבשות המבנה האתנו-מעמדי בישראל; הכלכלה הפוליטית של הממשל הצבאי; היווצרותו של המרחב, הפיזי והחברתי, בישראל; היחסים שבין תהליכים פוליטיים לתהליכים חברתיים ותרבותיים; ההשלכות החברתיות והתרבותיות של תהליכי הגלובליזציה וההפרטה; והתגבשותם של נרטיבים היסטוריים ודגמים של ידע. לעומת ה'לאומיות המתודולוגית', המציבה חברה לאומית מתוחמת ועומדת ברשות עצמה כיחידת הניתוח הבסיסית - תפיסה המאפיינת חלק ניכר מן המחקר ההיסטורי והאנתרופולוגי של ישראל ופלסטין - נקודת המוצא של המאמרים בספר היא של מרחב משותף ושל היסטוריות משורגות, שבהן מתרחשים תהליכי הפרדה, בידול ו'האחרה' בתוך מציאות של סמיכות, יחסים חברתיים ועיצוב הדדי"--Back cover.
Contributor:
Hirsch, Dafna, editor.
Mekhon Ṿan Lir bi-Yerushalayim, issuing body.
הירש, דפנה.
מכון ון ליר בירושלים.
ISBN:
9789650208660
9650208666
OCLC:
1127240058
Publisher Number:
003100065795 danacode
Loading...
Location Notes Your Loan Policy
Description Status Barcode Your Loan Policy