Franklin

MLA

"kan No Wa No Na No Kokuo" Kin'in Ten : Kin'in Hakken Nihyakunen. .

APA

"Kan no Wa no Na no kokuo" kin'in ten : kin'in hakken nihyakunen. .

Chicago

"kan No Wa No Na No Kokuo" Kin'in Ten: Kin'in Hakken Nihyakunen.