Franklin

MLA

Sherley, Anthony. Vvitts Nevv Dyall: Or, A Schollers Prize. .

APA

Sherley, A. VVitts nevv dyall: or, A schollers prize. .

Chicago

Sherley, Anthony, Vvitts Nevv Dyall: Or, A Schollers Prize.