Franklin

MLA

Jha, Sukheshwar. Dharma Tathā Mānava Vikāsa. Prathama saṃskaraṇa. .

APA

Jha, S. Dharma tathā mānava vikāsa. Prathama saṃskaraṇa. .

Chicago

Jha, Sukheshwar, Dharma Tathā Mānava Vikāsa. Prathama saṃskaraṇa.