Franklin

MLA

Rossiyskaya Gazeta - Economy. Russian Federation: FSFI Rossiyskaya gazeta, .

APA

Rossiyskaya Gazeta - Economy. Russian Federation: FSFI Rossiyskaya gazeta.

Chicago

Rossiyskaya Gazeta - Economy. Russian Federation: FSFI Rossiyskaya gazeta.