Franklin

MLA

安徽商贸职业技术学院学报(社会科学版)/#/安徽商貿職業技術學院學報(社會科學版) [[an Hui Shang Mao Chih Yeh Chi Shu Hsueh Yuan Hsueh Pao (she Hui K'o Hsueh Pan )]]. 安徽省芜湖市: 安徽商贸职业技术学院, .

APA

安徽商贸职业技术学院学报(社会科学版)/#/安徽商貿職業技術學院學報(社會科學版) [[An Hui Shang Mao Chih Yeh Chi Shu Hsueh Yuan Hsueh Pao (She Hui K'O Hsueh Pan )]]. 安徽省芜湖市: 安徽商贸职业技术学院.

Chicago

安徽商贸职业技术学院学报(社会科学版)/#/安徽商貿職業技術學院學報(社會科學版) [[an Hui Shang Mao Chih Yeh Chi Shu Hsueh Yuan Hsueh Pao (she Hui K'O Hsueh Pan )]]. 安徽省芜湖市: 安徽商贸职业技术学院.