Franklin

MLA

农业工程技术·农产品加工业/#/農業工程技術·農產品加工業 [[nong Ye Gong Cheng Ji Shu ·nong Chan Pin Jia Gong Ye]]. 北京市: 农业部规划设计研究院;中国农业工程学会, .

APA

农业工程技术·农产品加工业/#/農業工程技術·農產品加工業 [[nong ye gong cheng ji shu ·nong chan pin jia gong ye]]. 北京市: 农业部规划设计研究院;中国农业工程学会.

Chicago

农业工程技术·农产品加工业/#/農業工程技術·農產品加工業 [[nong Ye Gong Cheng Ji Shu ·nong Chan Pin Jia Gong Ye]]. 北京市: 农业部规划设计研究院;中国农业工程学会.