Franklin

MLA

Ellis, Anthony. Violence & Society. .

APA

Ellis, A. Violence & society. .

Chicago

Ellis, Anthony, Violence & Society.