Franklin

MLA

Gadādharabhaṭṭācārya. Nava Muktivada. Calcutta: Sanskrit Sahitya Parishad, 1331.

APA

Gadādharabhaṭṭācārya, G. (1331). Nava muktivada. Calcutta: Sanskrit Sahitya Parishad.

Chicago

Gadādharabhaṭṭācārya, Nava Muktivada. Calcutta: Sanskrit Sahitya Parishad, 1331.