Franklin

MLA

Miru - Glaza": Dziga Vertov: Stikhi / Stikhi Dzigi Vertova; Sost. I Avtor Komment. K. Goriachok; Vstup. St. O. Kovalova. Sankt-Peterburg Poriadok slov, 2020.

APA

(2020). Miru - glaza": Dziga Vertov: stikhi / stikhi Dzigi Vertova; sost. i avtor komment. K. Goriachok; vstup. st. O. Kovalova. Sankt-Peterburg Poriadok slov.

Chicago

Miru - Glaza": Dziga Vertov: Stikhi / Stikhi Dzigi Vertova; Sost. i Avtor Komment. K. Goriachok; Vstup. St. O. Kovalova. Sankt-Peterburg Poriadok slov, 2020.