Franklin

MLA

Sakata, Satoshi. Komonjo No Denrai to Rekishi No Sōzō : Yuishoron Kara Yomitoku Yamaguni Monjo No Sekai. Tōkyō: Koshishoin, 2020.

APA

Sakata, S. (2020). Komonjo no denrai to rekishi no sōzō : yuishoron kara yomitoku yamaguni monjo no sekai. Tōkyō: Koshishoin.

Chicago

Sakata, Satoshi. Komonjo No Denrai to Rekishi No Sōzō: Yuishoron Kara Yomitoku Yamaguni Monjo No Sekai. Tōkyō: Koshishoin, 2020.