Franklin

MLA

Smith, Henrik. Henrick Smids Lægebog Indeholdendis: I, Mange Skøne Oc Vdualde Lægedoms Stycker for Atskillige Siugdomme, Offuer Det Ganske Legeme Fra Hoffuedet Til Føderne. Ii, Lægedom for Quindfolks Oc Børns Siugdomme. Iii, Mange Atskillige Lægedoms Stycker for Barskære. Item Om Aareladelse, Bad Og Koppesættelse. Iiii, Præseruatiff, Foruaring Oc Lægedom Imod Pestilentze. V, Om Menniskens Vand At Besee Oc Der Om Dømme. Vi, Om Atskillige Vrter, Som Her Vdi Riget Vaaxe, Huorledis De Til Lægedom Skulle Brugis Vduaartis Oc Induaartis. Copenhagen: Andreas Gutterwitz, 1577.

APA

Smith, H. (1577). Henrick Smids Lægebog indeholdendis: I, Mange skøne oc vdualde Lægedoms stycker for atskillige Siugdomme, offuer det ganske Legeme fra Hoffuedet til Føderne. II, Lægedom for Quindfolks oc Børns Siugdomme. III, Mange atskillige Lægedoms stycker for Barskære. Item om Aareladelse, Bad og Koppesættelse. IIII, Præseruatiff, Foruaring oc Lægedom imod Pestilentze. V, Om Menniskens vand at besee oc der om dømme. VI, Om atskillige Vrter, som her vdi Riget vaaxe, huorledis de til Lægedom skulle brugis vduaartis oc induaartis. Copenhagen: Andreas Gutterwitz.

Chicago

Smith, Henrik, Henrick Smids Lægebog Indeholdendis: I, Mange Skøne Oc Vdualde Lægedoms Stycker for Atskillige Siugdomme, Offuer Det Ganske Legeme Fra Hoffuedet Til Føderne. II, Lægedom for Quindfolks Oc Børns Siugdomme. III, Mange Atskillige Lægedoms Stycker for Barskære. Item Om Aareladelse, Bad Og Koppesættelse. IIII, Præseruatiff, Foruaring Oc Lægedom Imod Pestilentze. V, Om Menniskens Vand At Besee Oc Der Om Dømme. VI, Om Atskillige Vrter, Som Her Vdi Riget Vaaxe, Huorledis De Til Lægedom Skulle Brugis Vduaartis Oc Induaartis. Copenhagen: Andreas Gutterwitz, 1577.