Franklin

It lidet Skrifft, Som formelder om en Muss, huilcken, saa som Papisterne løgnactelige[n] haffve opdictit, efftersom jeg det selff nu sidst forleden hafuer hørt aff Munckene til Coroneen under Hispanien i det Land Gallizien it provinz aff det Rige Lusitanien eller Portugal udspred at være, er opkom[m]en effter Salig Doctor Martens Lutheri død: Men som det omvendis til Sandhed da sam[m]e Muss victige oc drabelige gierninger at haffue forrettet, nemlig, at den haffuer opædt alle Pawens afflads breffue; uddrucket ald hans vied Vand; oc siden udpisset all Skiærsild frimodeligen oc lyckeligen, saaudi nogle Danske Rijm forfattet oc fremsendt [electronic resource].

Author/Creator:
Anon.
Publication:
Denmark : [s.n.], 1641.
Format/Description:
Book
Online resource ([20] s.).
Status/Location:
Loading...

Options
Location Notes Your Loan Policy

Details

Place of Publication:
Denmark [s.l.]
Notes:
Reproduction of original in Det Kongelige Bibliotek / The Royal Library (Copenhagen).
Electronic reproduction. Cambridge, UK : ProQuest, 2021.