Franklin

Den ny Aandelige Vandkilde udi huilcken it huert fromt Hierte baade paa sin Reyse saa oc hiemme udi Husit, saa vel naar mand er trøstig oc vel tilfreds, som udi atskillige Anfectninger, Legemlige oc aandelige, sig kand vederqvæge oc forfriske aff den salige Hoffuitkilde, som er den Hellige Skrifft oc andre christelige Skriffter oc Bøger uddragen oc stillet i Verck [af Basil. Foeritz] sampt adskillige høye Førstelige Personers Rijm oc Symbola, som tilforne aff Tydsk paa Danske haffuer værit udsat aff Hans Rauffn nu forbedrit med ... Forklaringer offver Christi Ord ... sampt de Bøner, som allmindelig læsis paa Prædickestolen udi Kirckerne her i Rigerne [electronic resource].

Author/Creator:
Förtsch, Basilius, 1619.
Publication:
Copenhagen : Tyge Nielssøn, 1639.
Format/Description:
Book
Online resource ([16], 478 s.).
Status/Location:
Loading...

Options
Location Notes Your Loan Policy

Details

Place of Publication:
Denmark Copenhagen
Notes:
Reproduction of original in Det Kongelige Bibliotek / The Royal Library (Copenhagen).
Electronic reproduction. Cambridge, UK : ProQuest, 2021.
Contributor:
Ravn, Hans Hansen.