Franklin

Základní Praktická Cvičení Z Farmaceutické Technologie.

Author/Creator:
Sklubalová, Zdeňka A. kol.
Publication:
Prague : Karolinum Press, 2020.
Format/Description:
Book
1 online resource (134 pages)
Status/Location:
Loading...

Options
Location Notes Your Loan Policy

Details

Form/Genre:
Electronic books.
Contents:
Obálka
Obsah
Předmluva
1 Úvod do praktických cvičení z farmaceutické technologie
1.1 Složení léčivých přípravků ve vztahu k přípravě
1.2 Zásady práce v laboratoři při přípravě léčivých přípravků
1.2.1 Požadavky na stabilitu
1.2.2 Nádoby a pomůcky používané pro přípravu léčivých přípravků
1.2.3 Farmaceutické obaly používané v přípravě léčivých přípravků
1.2.4 Označování a skladování léčivých a pomocných látek
1.2.5 Označování přípravků
1.3 Základní pravidla magistraliter práce a technologických postupů
1.3.1 Rozdrobňování a prosévání
1.3.2 Vážení
1.3.3 Mísení
1.3.4 Zahřívání, chlazení
1.3.5 Filtrace
2 Farmaceutické roztoky
2.1 Charakterizace roztoků
2.2 Lékopisné rozdělení roztoků
2.3 Rozpustnost látek
2.4 Pomocné látky pro přípravu roztoků
2.4.1 Rozpouštědla
2.4.2 Protimikrobní přísady
2.4.3 Antioxidanty
2.4.4 Další pomocné látky v roztocích
2.5 Metody přípravy roztoků
2.5.1 Prosté rozpouštění
2.5.2 Příprava chemickou reakcí
2.5.3 Příprava s využitím látek usnadňujících rozpouštění
2.6 Adjustace a uchovávání roztoků
2.7 Příprava roztoků prostým rozpouštěním
2.7.1 Konzervační voda - Aqua conservans
2.7.2 Roztok kyseliny borité 3% - Acidi borici solutio 3%
2.7.3 Jarischův roztok - Solutio Jarisch
2.7.4 Roztok tetraboritanu sodného glycerolový - Natrii tetraboratis solutio glycerolica
2.7.5 Kafrový líh - Camphorae spiritus
2.7.6 Roztok Fraeserův - Solutio Fraeser
2.7.7 Kutvirtovo kloktadlo s formaldehydem - Formaldehydi Kutvirti gargarisma
2.7.8 Roztok propranolol-hydrochloridu s hydrogenfosforečnanem sodným - Propranololi hydrochloridi solutio cum natrii hydrogenophosphate
2.8 Příprava roztoků chemickou reakcí
2.8.1 Líh s draselným mýdlem - Spiritus saponis kalini
2.8.2 Mýdlový líh - Spiritus saponatus.
2.8.3 Roztok hydroxidu vápenatého - Calcii hydroxidi solutio
2.9 Příprava roztoků s využitím metody solubilizace
2.9.1 Roztok jódu vodný - Solutio iodi aquosa
2.9.2 Roztok jódu glycerolový - Solutio iodi glycerolica
2.9.3 Roztok jódu ethanolický - Solutio iodi ethanolica
2.9.4 Vodný roztok mentholu a kafru
2.10 Recepturní příklady roztoků
2.10.1 Roztok furosemidu - Furosemidi solutio
2.10.2 Roztok sotalol-hydrochloridu - Sotaloli hydrochloridi solutio
2.10.3 Ušní kapky s tetraboritanem sodným
2.10.4 Nosní kapky s targesinem
2.10.5 Vodný roztok mentholu
2.10.6 Schollův roztok - Solutio Scholli
3 Sirupy
3.1 Charakterizace sirupů
3.2 Pomocné látky pro sirupy
3.2 Stabilita sirupů
3.4 Metody přípravy sirupů
3.5 Adjustace a uchovávání sirupů
3.6 Příprava sirupů
3.6.1 Prostý sirup - Sirupus simplex
3.6.2 Jitrocelový sirup - Plantaginis sirupus
3.6.3 Proskurníkový sirup - Althaeae sirupus
3.6.4 Složený tymiánový sirup - Thymi sirupus compositus
4 Aromatické vody
4.1 Charakterizace aromatických vod
4.2 Pomocné látky v aromatických vodách
4.3 Metody přípravy aromatických vod
4.4 Příprava aromatických vod
4.4.1 Mátová voda - Menthae piperitae aqua
4.5 Recepturní příklady aromatických vod
4.5.1 Citrónová voda
4.5.2 Citrónová pleťová voda
4.5.3 Kofeinová pleťová voda
5 Farmaceutické slizy
5.1 Charakterizace slizů
5.2 Metody přípravy slizů
5.3 Stabilita slizů
5.4 Příprava slizů
5.4.1 Tragantový sliz - Tragacanthae mucilago
5.4.2 Hypromelosový sliz - Hypromellosi mucilago
5.4.3 Methylcelulosový sliz - Methylcellulosi mucilago
5.5 Recepturní příklady s využitím slizů
5.5.1 Umělé sliny
5.5.2 Ústní voda s lidokainem
6 Farmaceutické gely
6.1 Charakterizace gelů
6.1.1 Hydrofilní gely
6.1.2 Lipofilní gely.
6.2 Vlastnosti gelů a jejich stabilita
6.3 Adjustace a uchovávání gelů
6.4 Příprava gelů
6.4.1 Bentonitová disperze - Bentoniti dispersio
6.4.2 Disperze koloidního bezvodého oxidu křemičitého - Silicae colloidalis anhydricae dispersio
6.4.3 Gel želatiny - Gelatinae gelatum
6.4.4 Měkká zinková želatina - Zinci oxidi gelatina mollis
6.4.5 Glycerolová mast - Glyceroli unguentum
6.4.6 Gel karbomerů - Carbomeri gelatum
6.4.7 Gel sodného mýdla v ethanolu - Saponato-camphoratum linimentum
6.4.8 Gel poloxameru ve vodě
6.5 Recepturní příklady gelů
6.5.1 Orální prokainové globule
6.5.2 Gentamicinový gel
6.5.3 Orální gel s mikonazolem
6.5.4 Gel trolaminové soli karbomerů
7 Farmaceutické suspenze
7.1 Charakterizace suspenzí
7.2 Stabilita a stabilizace suspenzí
7.3 Pomocné látky pro přípravu suspenzí
7.4 Metody přípravy suspenzí
7.5 Příprava suspenzí kondenzační metodou
7.5.1 Suspenze uhličitanu vápenatého - Calcii carbonatis suspensio
7.6 Příprava suspenzí dispergační metodou
7.6.1 Suspenze se sírou
7.6.2 Suspenze oxidu zinečnatého - Zinci oxidi suspensio
7.6.3 Suspenze oxidu zinečnatého s ichthamolem - Zinci oxidi suspensio cum ichthammolo
7.6.4 Suspenze oxidu zinečnatého s mentholem  - Zinci oxidi suspensio cum mentholo
7.7 Recepturní příklady suspenzí
7.7.1 Základ pro perorální suspenze
7.7.2 Omeprazolová suspenze 2 mg/ml
7.7.3 Omeprazolová suspenze SyrSpend
7.7.4 Nystatinová suspenze izotonická
7.7.5 Nystatinová suspenze s benzokainem
7.7.6 Flukonazolová suspenze 10 mg/ml
7.7.7 Suspenzní gel s budesonidem
8 Farmaceutické emulze
8.1 Charakterizace emulzí
8.2 Stabilita a stabilizace emulzí
8.3 Pomocné látky pro přípravu emulzí
8.4 Metody přípravy emulzí
8.5 Příprava emulzí anglickou metodou.
8.5.1 Emulze s tekutým parafinem a fenolftaleinem - Paraffini liquidi emulsio cum phenolphtaleino
8.5.2 Emulze s tekutým parafinem - Paraffini liquidi emulsio
8.6 Příprava emulzí kontinentální metodou
8.6.1 Olejová emulze - Emulsio oleosa
8.7 Příprava emulzí metodou in situ
8.7.1 Bílý liniment - Linimentum ammoniatum
8.7.2 Vápenný liniment - Linimentum calcis
8.8 Recepturní příklady emulzí
8.8.1 Dermatologický emulzní základ
8.8.2 Hydrofilní emulze s betamethasonem 0,05%
8.8.3 Emulze s pšeničným olejem
8.8.4 Bártíkovo mazání na žíly
9 Masti
9.1 Charakterizace mastí
9.2 Pomocné látky pro přípravu mastí
9.2.1 Rozdělení masťových základů
9.2.2 Komerční masťové základy
9.3 Obecná pravidla přípravy mastí
9.4 Příprava složených masťových základů
9.4.1 Makrogolová mast - Macrogoli unguentum
9.4.2 Mast s alkoholy tuku z ovčí vlny - Alcoholum adipis lanae unguentum
9.4.3 Cetanolová mast - Alcoholis cetylici unguentum
9.4.4 Emulgující aniontová mast - Unguentum emulsificans anionicum
9.4.5 Emulgující neiontová mast - Unguentum emulsificans nonionicum
9.4.6 Prostá mast - Unguentum simplex
9.4.7 Prostá oční mast - Unguentum ophthalmicum simplex
9.4.8 Masťový základ pro antibiotika - Unguentum constituens pro antibioticis
9.4.9 Měkká mast - Unguentum molle
9.5 Příprava roztokových mastí
9.5.1 Derivační mast - Unguentum derivans
9.6 Příprava suspenzních mastí
9.6.1 Mast s kyselinou boritou 10% - Acidi borici unguentum 10%
9.6.2 Mast s kyselinou salicylovou - Acidi salicylici unguentum
9.6.3 Mast s kyselinou salicylovou 1% a levandulovou silicí - Acidi salicylici unguentum 1% cum lavandulae etheroleo
9.6.4 Mast s oxidem zinečnatým - Zinci oxidi unguentum
9.4.5 Whitfieldova mast - Unguentum Whitfield.
9.6.6 Mast s rybím olejem složená - Jecoris aselli unguentum compositum
9.7 Příprava emulzních mastí
9.7.1 Ichthamolová mast - Ichthammoli unguentum
9.7.2 Mast s dusičnanem stříbrným složená - Argenti nitratis unguentum compositum
9.8 Příprava suspenzně-emulzních mastí
9.8.1 Kafrová mast s ichthamolem - Camphorae unguentum cum ichthammolo
9.8.2 Mast se sírou a resorcinolem - Sulfuris unguentum cum resorcinolo
9.8.3 Cetanolová mast s oxidem zinečnatým - Alcoholis cetylici unguentum cum zinci oxidum
9.9 Recepturní příklady mastí
9.9.1 Makrogolová mast s lidokainem 5%
9.9.2 Mast s dexamethazonem
9.9.3 Zinková mast s mikonazol-nitrátem 2%
9.9.4 Mast s levomentholem
9.9.5 Mast s mandlovým olejem, dimetikonem a vitaminem E
10 Krémy
10.1 Charakterizace krémů
10.2 Komerční krémové základy
10.3 Metody přípravy krémů
10.4 Příprava krémů
10.4.1 Cetanolový krém - Alcoholis cetylici cremor
10.4.2 Krém s alkoholy tuku z ovčí vlny - Alcoholum adipis lanae cremor
10.4.3 Aniontový krém - Cremor anionicus
10.4.4 Neiontový krém - Cremor nonionicus
10.4.5 Krém s aluminium-acetotartarátem - Aluminii acetotartratis cremor
10.4.6 Chladivý krém - Cremor refrigerans
10.4.7 Změkčující krém - Cremor leniens
10.5 Příprava krémů metodou in situ
10.5.1 Stearinový krém I - Cremor stearini I
10.5.2 Stearinový krém II - Cremor stearini II
10.6 Recepturní příklady krémů
10.6.1 Kationtový čistící krém
10.6.2 Krém k promazání
10.6.3 Krém s mikonazolem
10.6.4 Krém na svědivá ložiska
10.6.5 Krém s močovinou
10.6.6 Krém s metronidazolem a ichthamolem
10.6.7 Krém na ekzém
10.6.8 Hydrofilní krém s močovinou a kyselinou mléčnou
11 Pasty
11.1 Charakterizace past
11.2 Postup přípravy past
11.3 Příprava past
11.3.1 Zinková pasta - Zinci oxidi pasta.
11.3.2 Zinková pasta měkká - Zinci oxidi pasta mollis.
Notes:
Description based on publisher supplied metadata and other sources.
ISBN:
80-246-4582-3
OCLC:
1149149469