Franklin

MLA

Novikov V. Aktual'nye Problemy Teorii Literatury I Iskusstva. 1972.

APA

Novikov V, N. V. (1972). Aktual'nye problemy teorii literatury i iskusstva. .

Chicago

Novikov V. Aktual'nye Problemy Teorii Literatury i Iskusstva.