Franklin

MLA

Matsukawa, Kunio. Okinawa No Kichi Keizai. Shohan. Tōkyō: Jiji Tsūshinsha, 4319.

APA

Matsukawa, K. (4319). Okinawa no kichi keizai. Shohan. Tōkyō: Jiji Tsūshinsha.

Chicago

Matsukawa, Kunio, Okinawa No Kichi Keizai. Shohan. Tōkyō: Jiji Tsūshinsha, 4319.