Franklin

MLA

Even-Shoshan, Avraham. Konḳordantsyah, Ḥadashah Le-torah, Nevi'im, U-khetuvim. Yerushalayim: Ḳiryat-sefer, 1977.

APA

Even-Shoshan, A. (1977). Konḳordantsyah, ḥadashah le-Torah, Nevi'im, u-Khetuvim. Yerushalayim: Ḳiryat-sefer.

Chicago

Even-Shoshan, Avraham, Konḳordantsyah, Ḥadashah Le-Torah, Nevi'im, U-Khetuvim. Yerushalayim: Ḳiryat-sefer, 1977.