Franklin

MLA

Kaufmann, Yeḥezkel. Mi-kivshonah Shel Ha-yetsirah Ha-miḳra'it. Tel-Aviv: Devir, 1966.

APA

Kaufmann, Y. (1966). Mi-kivshonah shel ha-yetsirah ha-miḳra'it. Tel-Aviv: Devir.

Chicago

Kaufmann, Yeḥezkel, Mi-Kivshonah Shel Ha-Yetsirah Ha-Miḳra'it. Tel-Aviv: Devir, 1966.