Franklin

MLA

Bhadrabāhu, et al. Pavitra-kalpasutra. 1952.

APA

Bhadrabāhu, B., Puṇyavijaya, P., Doshi, B. Jivaraj, Nawab, S. Manilal, & Prthvicandra Suri, P. Suri. (1952). Pavitra-kalpasutra. .

Chicago

Bhadrabāhu, Puṇyavijaya, Bechardas Jivaraj Doshi, Sarabhai Manilal Nawab, and Prthvicandra Suri. Pavitra-Kalpasutra.