Franklin

MLA

Watanabe, Yōzō. Nihon Ni Okeru Minshu Shugi No Jōtai. .

APA

Watanabe, Y. Nihon ni okeru minshu shugi no jōtai. .

Chicago

Watanabe, Yōzō, Nihon Ni Okeru Minshu Shugi No Jōtai.