Franklin

MLA

'dzam Gliṅ Ge-sar. 1964.

APA

(1964). 'Dzam gliṅ Ge-sar. .

Chicago

'dzam Gliṅ Ge-Sar.