Franklin

MLA

Matsudaira, Tarō, and Yoshimoto Shinji. Edo Jidai Seido No Kenkyū. Kōtei fukyūban. Tōkyō: Kashiwa Shobō, 1966.

APA

Matsudaira, T., & Shinji, Y. (1966). Edo jidai seido no kenkyū. Kōtei fukyūban. Tōkyō: Kashiwa Shobō.

Chicago

Matsudaira, Tarō, and Yoshimoto Shinji. Edo Jidai Seido No Kenkyū. Kōtei fukyūban. Tōkyō: Kashiwa Shobō, 1966.