Franklin

MLA

Nagai, Hōji. Kimuchi No Niou Machi : Na Mo Nai Hitobito No Samazama Na Saigetsu : Ruporutāju. .

APA

Nagai, H. Kimuchi no niou machi : na mo nai hitobito no samazama na saigetsu : ruporutāju. .

Chicago

Nagai, Hōji, Kimuchi No Niou Machi: Na Mo Nai Hitobito No Samazama Na Saigetsu : Ruporutāju.