Franklin

MLA

Sasabuchi, Tomoichi. Rōman Shugi Bungaku No Tanjō : "bungakukai" O Shōten to Suru Rōman Shugi Bungaku No Kenkyū. 3-han. Tōkyō: Meiji Shoin, 4319.

APA

Sasabuchi, T. (4319). Rōman shugi bungaku no tanjō : "Bungakukai" o shōten to suru Rōman shugi bungaku no kenkyū. 3-han. Tōkyō: Meiji Shoin.

Chicago

Sasabuchi, Tomoichi, Rōman Shugi Bungaku No Tanjō: "bungakukai" o Shōten to Suru Rōman Shugi Bungaku No Kenkyū. 3-han. Tōkyō: Meiji Shoin, 4319.