Franklin

MLA

Nâzım Hikmet. Kemal Tahir'e Mahpusaneden Mektuplar. 1. basim. Ankara: Bilgi Yayinevi, 1968.

APA

Nâzım Hikmet, N. Hikmet. (1968). Kemal Tahir'e mahpusaneden mektuplar. 1. basim. Ankara: Bilgi Yayinevi.

Chicago

Nâzım Hikmet, Kemal Tahir'e Mahpusaneden Mektuplar. 1. basim. Ankara: Bilgi Yayinevi, 1968.