Franklin

MLA

Tcherikower, Elias. Yidn In Frankraykh. Nyu-Yorḳ: Yidisher ṿisenshafṭlekher insṭiṭuṭ, hisṭorishe seḳtsye, 1942.

APA

Tcherikower, E. (1942). Yidn in Frankraykh. Nyu-Yorḳ: Yidisher ṿisenshafṭlekher insṭiṭuṭ, hisṭorishe seḳtsye.

Chicago

Tcherikower, Elias. Yidn In Frankraykh. Nyu-Yorḳ: Yidisher ṿisenshafṭlekher insṭiṭuṭ, hisṭorishe seḳtsye, 1942.