Franklin

MLA

Musashino Ongaku Daigaku Kenkyū Kiyō. [Tōkyō]: Musashino Ongaku Daigaku, .

APA

Musashino Ongaku Daigaku kenkyū kiyō. [Tōkyō]: Musashino Ongaku Daigaku.

Chicago

Musashino Ongaku Daigaku Kenkyū Kiyō. [Tōkyō]: Musashino Ongaku Daigaku.