Franklin

Shiʻr-i kuhan-i Fārsī dar tarāzū-yi naqd-i akhlāq-i Islāmī / nivishtah-'i, Ḥusayn Razmjū.

Author/Creator:
Razmjū, Ḥusayn.
Publication:
Mashhad : Mu'assasah-'i chāp va Intishārāt-i Āstān-i Quds-i Raz̤avī, 1366 [1987]
Format/Description:
Book
2 v. ; 24 cm.
Status/Location:
Loading...

Get It

Details

Other Title:
Critique de la poésie classique persane.
Subjects:
Persian poetry -- History and criticism.
Contents:
v. 1. Shāmil-i mabāhis̲ī dar bārah-'i, naqd-i akhlāqī, akhlāq va miʻyār'hā-yi ān dar Islām, risālat-i hunar va akhlāq, shiʻr va Payvand-i ān bā akhlāq, taʻahhud va mas'ūlīyat dar shiʻr, shiʻr va shāʻirī az dīdgāh-i Islām
v. 2. Rawshanā'īhā va tārīkīhā, shāmil-i naqd va bar'vasī-i barkhī az maz̤āmīn-i bad'āmūz va āmūzandah-'i akhlāqī-i mawjūd dar ās̲ār-i manẓūm-i kuhan-i Fārsī.
Notes:
Includes bibliographies and indexes.
"40."
In Persian.
Title on p. [4] of cover: La critique de la poésie classique persane.
OCLC:
21937269