Franklin

Call number index

Starting point: "RS122 .S35"

Browsing headings over a set of 84 records

 • PK7065.P39 T385 2010
 • Title:
  Majmūʻah-i maqālāt-i Simīnār-i Yādʹbūd az Shāʻir-i Nāmvar-i Zabān-i Pashahʹyī Tavakkul Bābā : Kābul, 11 māh-i ʻAqrab sāl-i 1389 Khūrshīdī
  Conference name:
  Simīnār-i Yādʹbūd az Shāʻir-i Nāmvar-i Zabān-i Pashahʹyī Tavakkul Bābā (2010 : Kābul, Afghanistan).
  Publication:
  Kābul : Vizārat-i Iṭṭilāʻāt va Farhang, Riyāsat-i Intishārāt-i Kutab-i Bayhaqī, 1389 [2011]
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PL76 .Q83 2011
 • Title:
  Hasake yu yan wen xue ji qi ben ke jiao xue yan jiu : "2011 quan guo Hasake yu yan wen xue zhuan ye ben ke jiao xue jian she yan tao hui"lun wen ji
  Edition:
  Di 1 ban.
  Conference name:
  Quan guo Hasake yu yan wen xue zhuan ye ben ke jiao xue jian she yan tao hui (1st : 2011 : Zhong yang min zu da xue[Beijing Shi, China]).
  Publication:
  Beijing Shi Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2013.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PL232.5.S9 I343 2012
 • Title:
  Edebiyat ve Tasavvuf : 4. İstanbul Edebiyat Festivali 2012 : panel sunuları ve tebliğler kitabı.
  Conference name:
  İstanbul Edebiyat Festivali (4th : 2012 : Istanbul, Turkey).
  Publication:
  İstanbul : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Kültür Müdürlüğü, 2014.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PL402.Z433 K44 2012
 • Title:
  G. Zhamʺi︠a︡n - 80 Tod bichig sudlal : ėrdėm shinzhilgėėniĭ khurlyn iltgėliĭn ėmkhtgėl
  Conference name:
  Khėl Bichgiĭn Ėrdėmtėn Galzhaan Zhamʺi︠a︡n-y Mėndėlsniĭ 80 Zhiliĭn Oĭd Zoriulsan Ėrdėm Shinzhilgėėniĭ Khural (2012 : Ulaangom, Mongolia).
  Series:
  Bibliotheca Oiratica; 30.
  Publication:
  Ulaanbaatar : Soëmbo Printing, 2013.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PL858.E14 Z675 2009
 • Title:
  Dajiang Jiansanlang : cong zi wo dao shi jie
  Edition:
  Chu ban.
  Conference name:
  Guo ji shi ye zhong de Dajiang Jiansanlang wen xue xue shu yan tao hui (2009 : Zhong yang yan jiu yuan).
  Series:
  Zhong yang yan jiu yuan Zhongguo wen zhe yan jiu suo Zhongguo wen zhe zhuan kan ; 40.
  Publication:
  Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan Zhongguo wen zhe yan jiu suo, Minguo 100 [2011]
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PL1931 .G86 2012
 • Title:
  Wu yu yan jiu : di qi jie guo ji Wu fang yan xue shu yan tao hui lun wen ji = Wuyu yanjiu
  Edition:
  Di 1 ban.
  Conference name:
  Guo ji Wu fang yan xue shu yan tao hui (7th : 2012 : Jinhua, Zhejiang Sheng, China).
  Publication:
  Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 2014.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PL2461.Z7 W388 2014
 • Title:
  Wang Shumin xian sheng bai sui ming dan guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji
  Edition:
  Chu ban.
  Conference name:
  Wang Shumin xian sheng bai sui ming dan guo ji xue shu yan tao hui (2014 : Guo li Taiwan da xue. Zhongguo wen xue xi), author.
  Publication:
  Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue Zhongguo wen xue xi, Minguo 104 [2015]
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PL2461.Z7 Z4636 2015
 • Title:
  Zhong Ri Han jing xue guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji
  Edition:
  Chu ban.
  Conference name:
  Zhong Ri Han jing xue guo ji xue shu yan tao hui (2010 : Hong Kong Baptist University).
  Series:
  Jing xue yan jiu cong shu.
  Publication:
  Taibei Shi : Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si, 2015.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PL2466.Z7 I67 2009
 • Title:
  Kua xue ke shi ye xia de shi jing yan jiu
  Edition:
  Di 1 ban.
  Conference name:
  International Symposium of Distinguished Scholars--Cross-boundary Examinations of Book of Songs (2009 : Hong Kong Baptist University).
  Series:
  Xianggang jin hui da xue ren wen Zhongguo xue shu cong shu. Wen xue yu zong jiao xi lie.
  Publication:
  Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2010.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PL2946.W56 A49 2012
 • Title:
  [Ai zhi chu ti yan
  Author/Creator:
  Li, Wing-lui Santayana.
  Edition:
  [Chu ban] = 1st ed.
  Series:
  [Xianggang yi shu jie xin ju ben xuan] = Hong Kong Arts Festival new play selection ; 2012.
  Publication:
  Hong Kong : Hong Kong Arts Festival Society, 2012.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PL3601.5 .R49 2010
 • Title:
  Bod kyi spyi skad rig dpyad tshogs ʼduʼi dpyad rtsom phyogs bsgrigs
  Edition:
  Par gźi daṅ po.
  Conference name:
  Rgyal-yoṅs-kyi Bod Spyi-skad Skor-gyi Rig-dpyad Tshogs-ʼdu (2006 : Chengdu, China), author.
  Publication:
  Pecin : Mi-rigs Dpe-skrun-khaṅ, 2010.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Online:
  Table of contents only
  Loading...
 • PL4001.L85 N38 2017
 • Title:
  Lenchâwm
  Conference name:
  National Seminar on "Mizo Lengkhawm Zai: Significance, Role, and Impact on Mizo Literature" (2017 : Aijal, India).
  Publication:
  Aizawl, Mizoram : Department of Mizo, Govt. Hrangbana College, 2017.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PL4655 .G83 A33 2010
 • Title:
  Gubbigūḍu : Makkaḷa Viśēṣa Sañcike
  Publication:
  New Jersey : AKKA World Kannada Conference, 2010.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PL4758.A515 T354 2016
 • Title:
  Tamil̲ilakkiyaṅkaḷil paṇpāṭṭuk kūr̲ukaḷum vāl̲viyal ner̲imur̲aikaḷum
  Edition:
  Mutal patippu.
  Conference name:
  Tamil̲ilakkiyaṅkaḷil Paṇpāṭṭuk Kūr̲ukaḷum Vāl̲viyal Ner̲imur̲aikaḷum (Tēciyak Karuttaraṅku) (2016 : Kē. Es. Rāmacāmi Kalai Ar̲iviyal Kallūri), author.
  Publication:
  Cen̲n̲ai, [India] : Kāvyā, 2016.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PL4758.85.S72 P858 2016
 • Title:
  Pulampeyar Tamil̲arkaḷin̲ Tamil̲k Koṭai
  Edition:
  Mutal patippu.
  Conference name:
  Pulam Peyar Tamil̲arkaḷin̲ Tamil̲k Koṭai (Tēciyak Karuttaraṅkam) (2016 : Paktavatcalam Nin̲aivu Makaḷir Kallūri), author.
  Publication:
  Cen̲n̲ai, [India] : Kāvyā, 2016.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PL4758.9.V3474 Z76 2015
 • Title:
  Vaṇṇatācan̲
  Author/Creator:
  Makātēvan̲, Ca., author.
  Edition:
  First edition.
  Publication:
  Cen̲n̲ai, [India] : Kalaiñan̲ Patippakam, 2015.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PL8704.A36 Z84 2011
 • Title:
  Makala za Semina ya Kumuenzi Muandishi Muhammed Said Abdullah (Bwana Msa) : iliyofanyika ukumbi wa EACROTANAL, tarehe 17 hadi 18 Mach, 2007.
  Conference name:
  Semina ya Kumuenzi Muandishi Muhammed Said Abdullah (2007 : Zanzibar).
  Publication:
  Zanzibar : Baraza la Kiswahili la Zanzibar, 2011.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PN56.T7 T63 2012
 • Title:
  Topodynamics of arrival : essays on self and pilgrimage
  Series:
  Spatial practices ; 14. 1871-689X.
  Publication:
  Amsterdam ; New York, NY : Rodopi, 2012.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PN1049.C5 L56 2018
 • Title:
  Jiao hui de feng lei : liang an si di dang dai shi xue lun ji
  Edition:
  Chu ban.
  Conference name:
  Liang an si di dang dai shi xue lun tan (10th : 2018 : Danjiang da xue, Taiwan), author.
  Series:
  Yun chen wen ji ; 83.
  Publication:
  Taibei Shi : Yun chen wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2018.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PN1993.5.C4 Q83 2012
 • Title:
  Quan qiu hua yu min zu dian ying = Global national film : Zhongguo min zu ti cai dian ying de li shi, xian zhuang he wei lai
  Edition:
  Di 1 ban.
  Publication:
  Beijing Shi : Zhongguo guang bo dian shi chu ban she, 2012.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PN1993.5.C4 X563 2010
 • Title:
  She hui bian qian yu guo jia xing xiang : xin Zhongguo dian ying 60 nian lun tan lun wen ji
  Edition:
  Di 1 ban.
  Conference name:
  Xin Zhongguo dian ying 60 nian lun tan (2009 : Beijing, China).
  Publication:
  Beijing : Zhongguo dian ying chu ban she, 2010.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PN1993.5.E3 M54 2015
 • Title:
  al-Mihrajān al-Qawmī al-Tāsiʻ ʻashar lil-Sīnimā al-Miṣrīyah (7-16 Uktūbir 2015)
  Publication:
  al-Qāhirah : Wizārat al-Thaqāfah, Ṣundūq al-Tanmiyah al-Thaqāfīyah, [2015]
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PN1998.2 .J34 2015
 • Title:
  Ṭôkīza
  Edition:
  Pahalā saṃskaraṇa.
  Conference name:
  Jagran Film Festival (2015 : Delhi, India), author.
  Publication:
  Naī Dillī : Rājakamala Prakāśana, 2016.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PN1998.3.A2847 L395 2015
 • Title:
  Ṣalāḥ Abū Sayf : futūwah wa-shabāb : maʻriḍ miʼawīyat mīlād "Ṣalāḥ Abū Sayf" : 1915-2015
  Author/Creator:
  Laythī, Ṣafāʼ, author.
  ليثي، صفاء.
  Publication:
  [Cairo] : Wizārat al-Thaqāfah, Ṣundūq al-Tanmiyah al-Thaqāfīyah, [2015]
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PN1998.3.T58 I86 2010
 • Title:
  L'isola di Tornatore
  Publication:
  Cinisello Balsamo, Milano : Silvana, c2010.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PN2287.V3 C66 2009
 • Title:
  Rodolfo Valentino : cinema, cultura, società tra Italia e Stati Uniti negli anni Venti
  Conference name:
  Convegno internazionale di studi Intorno a Rodolfo Valentino (2009 : Turin, Italy).
  Publication:
  Torino : Kaplan, c2010.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PN2919.1 B39 2012
 • Title:
  Bayāriq al-kalām li-madīnat al-salām
  Edition:
  al-Ṭabʻah al-ūlá.
  Series:
  Silsilat al-iṣdārāt ; 10.
  Publication:
  al-Quds : Dār al-Jundī lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 2012.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PN2978.F355 S55 2015
 • Title:
  Yaḥyá al-Fakharānī : yaḥyā Yaḥyá
  Author/Creator:
  Shinnāwī, Ṭāriq, author, interviewer.
  Shinnāwī, Ṭāriq
  Publication:
  [Cairo] : Wizārat al-Thaqāfah, Ṣundūq al-Tanmiyah al-Thaqāfīyah, [2015]
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PQ4053.S51 C65 2008
 • Title:
  Silenzio : atti del terzo Colloquio internazionale di letteratura italiana, Università degli studi suor Orsola Benincasa, Napoli, 2-4 ottobre 2008
  Conference name:
  Colloquio internazionale di letteratura italiana (3rd : 2008 : Naples, Italy).
  Series:
  Studi e saggi ; 50.
  Publication:
  Roma : Salerno, c2012.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PQ4065 .T498 2011
 • Title:
  Textual cultures of medieval Italy
  Publication:
  Toronto : University of Toronto Press, c2011.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PQ4086 .C597 2011
 • Title:
  Letteratura italiana e unità nazionale : atti del Convegno internazionale di studi, Firenze, 27-28-29 ottobre 2011
  Conference name:
  Convegno internazionale di studi Letteratura italiana e unità nazionale (2011 : Florence, Italy).
  Series:
  Biblioteca Palazzeschi ; 10.
  Publication:
  Firenze : Società editrice fiorentina, c2013.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PQ4545 .C654 2003
 • Title:
  La bibliothèque de Pétrarque : livres et auteurs autour d'un humaniste : actes du IIe Congrès international sciences et arts, philologie et politique à la Renaissance, 27-29 novembre 2003
  Conference name:
  Congrès international sciences et arts, philologie et politique à la Renaissance (2nd : 2003 : Tours, France).
  Series:
  Études renaissantes.
  Publication:
  Turnhout : Brepols, 2011.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PQ5902.S62 L48 2013
 • Title:
  Letteratura a Sud
  Series:
  Entropie ; 41.
  Publication:
  Nardò (LE) [i.e. Lecce, Italy] : Besa, 2013.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PQ6312 .C58 2011
 • Title:
  La violencia en el teatro de Calderón : XVI coloquio Anglogermano sobre Calderón : Utrecht y Amsterdam, 16-22 de julio de 2011
  Conference name:
  Coloquio Anglogermano (16th : 2011 : Utrecht and Amsterdam, Netherlands).
  Series:
  Publicaciones académicas. Biblioteca de Theatralia ; 22.
  Publication:
  Vigo : Academia del Hispanismo, 2014.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PQ6312 .C58 2014
 • Title:
  Figuras del bien y del mal : la construcción cultural de la masculinidad y de la feminidad en el teatro calderoniano : XVII coloquio anglogermano sobre Calderón, Münster (Alemania), 16-19 de julio de 2014
  Conference name:
  Coloquio Anglogermano (17th : 2014 : Münster, Germany).
  Series:
  Archivum Calderonianum ; t. 14.
  Publication:
  Vigo : Academia del Hispanismo, 2017.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PQ6555.Z5 C58 2009
 • Title:
  IX Congreso Internacional Galdosiano, 2009
  Edition:
  1. ed.
  Conference name:
  Congreso Internacional de Estudios Galdosianos (9th : 2009 : Las Palmas, Canary Islands).
  Publication:
  Gran Canaria : Ediciones del Cabildo de Gran Canaria, 2011
  Format/Description:
  Conference/Event
  Government document
  Book
  Loading...
 • PQ6670.O4 Z7 2007
 • Title:
  Javier Tomeo : Grand Séminaire de Neuchâtel, Coloquio Internacional Javier Tomeo, 5-6 de noviembre de 2007.
  Conference name:
  Grand Séminaire de Neuchâtel (2007 : Université de Neuchâtel).
  Series:
  Cuadernos de narrativa (Unnumbered).
  Publication:
  Neuchâtel, Suiza : Universidad de Neuchâtel ; Madrid : Arco Libros, 2010.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PQ7011.S4 E53 2010
 • Title:
  La "idea" de la poesía sevillana en el Siglo de Oro
  Conference name:
  Encuentro Internacional sobre Poesía del Siglo de Oro (10th : 2010 : Seville, Spain).
  Series:
  Colección Literatura (Lima, Peru) ; no. 122.
  Publication:
  Sevilla : Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 2012.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PQ7011.S4 E53 2010
 • Title:
  La "idea" de la poesía sevillana en el Siglo de Oro
  Conference name:
  Encuentro Internacional sobre Poesía del Siglo de Oro (10th : 2010 : Seville, Spain).
  Series:
  Colección Literatura (Lima, Peru) ; no. 122.
  Publication:
  Sevilla : Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 2012.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PR9320 .L58 2017
 • Title:
  A literary exhibition, Carifesta XIII, Barbados, 2017, Barbados, August 17-27, 2017
  Publication:
  [Georgetown, Guyana] : University of Guyana Library, 2017. , ©2017
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PR9348 .N68 2015
 • Title:
  Nothing to see here : stories of the 5th Residency for African Women Writers
  Publication:
  Kampala : FEMRITE Publications Limited, 2015.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PS3563.A8359 Z726 2014 Mathews copy
 • Title:
  Week one
  Author/Creator:
  Fletcher, Jim (Actor), author.
  Series:
  Semiotext(e) Whitney series ; no. 17.
  Publication:
  Los Angeles, California : Semiotext(e), [2014]
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PS3563.A8359 Z726 2014 Mathews copy
 • Title:
  Week one
  Author/Creator:
  Fletcher, Jim (Actor), author.
  Series:
  Semiotext(e) Whitney series ; no. 17.
  Publication:
  Los Angeles, California : Semiotext(e), [2014]
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PS3566.O69 Z9416 2010
 • Title:
  Zebra e altri racconti
  Author/Creator:
  Potok, Chaim.
  Standardized Title:
  Zebra and other stories Italian
  Edition:
  [5a ristampa in questa collana]
  Series:
  Elefanti.
  Publication:
  [Milano] : Garzanti, [2010].
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PS3566.O69 Z9416 2010 Potok copy
 • Title:
  Zebra e altri racconti
  Author/Creator:
  Potok, Chaim.
  Standardized Title:
  Zebra and other stories Italian
  Edition:
  [5a ristampa in questa collana]
  Series:
  Elefanti.
  Publication:
  [Milano] : Garzanti, [2010].
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PS3566.O69 Z9416 2010 Potok copy 2
 • Title:
  Zebra e altri racconti
  Author/Creator:
  Potok, Chaim.
  Standardized Title:
  Zebra and other stories Italian
  Edition:
  [5a ristampa in questa collana]
  Series:
  Elefanti.
  Publication:
  [Milano] : Garzanti, [2010].
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PS3604.W66 H34 2012 Mathews copy
 • Title:
  A handbook of protocols for literary listening
  Author/Creator:
  Dworkin, Craig Douglas.
  Publication:
  [Place of publication not identified : Arika] ; [Place of publication not identified] : [Whitney], [2012]
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PS3604.W66 H34 2012 Mathews copy 2
 • Title:
  A handbook of protocols for literary listening
  Author/Creator:
  Dworkin, Craig Douglas.
  Publication:
  [Place of publication not identified : Arika] ; [Place of publication not identified] : [Whitney], [2012]
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PS3604.W66 H34 2012 Mathews copy 2
 • Title:
  A handbook of protocols for literary listening
  Author/Creator:
  Dworkin, Craig Douglas.
  Publication:
  [Place of publication not identified : Arika] ; [Place of publication not identified] : [Whitney], [2012]
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • PT2603.R397 Z578 2010
 • Title:
  Bild und Bildkünste bei Brecht : (Brecht-Tage 2010)
  Edition:
  1. Aufl.
  Conference name:
  Brecht-Tage (2010 : Berlin, Germany).
  Series:
  Blaue Reihe Wissenschaft ; 15.
  Publication:
  Berlin : Matthes & Seitz, 2011.
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...