Franklin

Call number index

Starting point: "RS122 .S35"

Browsing headings over a set of 5,667 records

 • RS180.C5 H774 2010
 • Title:
  "Hui hui yao fang" yan jiu
  Edition:
  Di 1 ban.
  Publication:
  Yinchuan Shi : Yang guang chu ban she, 2010.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • S471.C6 H37 2012
 • Title:
  Zhongguo li shi nong ye di li = Historical agricultural geography of China
  Author/Creator:
  Han, Maoli.
  韩茂莉.
  Edition:
  Di 1 ban.
  Series:
  Bo ya shi xue lun cong.
  Publication:
  Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2012.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • S471.C6 H836 2010
 • Title:
  Huang He liu yu de nong geng wen ming
  Series:
  Huang he wen ming de li shi bian qian cong shu.
  Publication:
  Bei jing : Ke xue chu ban she, 2010.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • S471.C6 J56 2014
 • Title:
  Jin dai nong ye diao cha zi liao
  Edition:
  Di 1 ban.
  Series:
  Nan kai da xue Zhongguo she hui shi yan jiu zhong xin zi liao cong kan.
  Publication:
  Nanjing Shi : Feng huang chu ban she, 2014.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • S471.C6 Z466 2012
 • Title:
  Zhonghua nong geng wen hua = Zhonghua nonggeng wenhua
  Edition:
  Di 1 ban.
  Publication:
  Beijing Shi : Zhongguo nong ye chu ban she, 2012.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • S471.C62 H894 2014
 • Title:
  Huzhou xian dai nong ye fa zhan yan jiu
  Edition:
  Di 1 ban.
  Series:
  Huzhou shi fan xue yuan nong cun fa zhan yan jiu cong shu.
  Publication:
  Hangzhou : Zhejiang da xue chu ban she, 2014.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • S471.C62 S437 2011
 • Title:
  Cong xiang cun nong ye dao du shi nong ye : Shanghai nong ye de fa zhan yu yan bian = Cong xiangcun nongye dao dushi nongye
  Author/Creator:
  Xue, Yanjie.
  Xue, Yanjie
  Edition:
  Di 1 ban.
  Publication:
  Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2011.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • S471.C62 S54 2010
 • Title:
  20 shi ji san si shi nian dai de Jin Shan nong cun she hui : yi Zhang Wentian Jin Shan nong cun diao cha zi liao wei zhong xin de yan jiu
  Author/Creator:
  Yue, Qianhou.
  岳谦厚.
  Edition:
  Di 1 ban.
  Publication:
  Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2010.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • S533.F66 L55 2014
 • Title:
  Zhonghua Minguo Si jian hui de cheng li yu Tai Mei qing nian jiao liu (1951-1965) = Founding of the 4-H Club of R.O.C. and Taiwan-US youth exchange (1951-1965)
  Author/Creator:
  Lin, Jiemin, 1985- author.
  Lin, Jiemin, 1985-
  Edition:
  Chu ban.
  Series:
  Taiwan shi yan jiu lun cong ; 15.
  Publication:
  Taibei Shi : Guo shi guan, 2014.
  Format/Description:
  Government document
  Book
  Loading...
 • S600.64.C6 W364 2015
 • Title:
  Bei jie gou de shi jian : nong shi jie lü yu chuan tong Zhongguo xiang cun min zhong nian du shi jian sheng huo : yi jiang nan di qu wei zhong xin de yan jiu
  Author/Creator:
  Wang, Jiahua, 1978- author.
  Wang, Jiahua, 1978-
  Edition:
  Di 1 ban.
  Series:
  Shandong da xue wen shi zhe yan jiu zhuan kan. Di 7 ji.
  Publication:
  Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2015.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • S616.C5 G36 2013
 • Title:
  Xishuangbanna Dai zu chuan tong guan gai yu huan bao yan jiu
  Author/Creator:
  Gao, Lishi, 1934- author.
  高立士, 1934- author.
  Edition:
  Di 1 ban.
  Series:
  Yunnan wen ku. Xue shu ming jia wen cong.
  Publication:
  Kunming : Yunnan ren min chu ban she, 2013.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • S616.T28 L525 2015
 • Title:
  Shui li zhi xu zhi xing cheng yu tiao zhan : yi Houcunzhen Guangaiqu wei zhong xin zhi kao cha (1763-1970) = Formation and challenge of water conservancy order : a case study of the Hou-cun irrigation system (1763-1970)
  Author/Creator:
  Li, Jinyi author.
  李進億 author.
  Edition:
  Chu ban.
  Series:
  Taiwan shi yan jiu lun cong ; 20.
  Publication:
  Taibei Shi : Guo shi guan, 2015.
  Format/Description:
  Government document
  Book
  Loading...
 • S633.5.C6 D835 2018
 • Title:
  Jin zhi : Zhongguo chuan tong fei liao zhi shi yu ji shu shi jian yan jiu (10-19) shi ji
  Author/Creator:
  Du, Xinhao, author.
  杜新豪, author.
  Edition:
  Di 1 ban.
  Publication:
  Beijing Shi : Zhongguo nong ye ke xue ji shu chu ban she, 2018.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • S760.C55 X59 2011
 • Title:
  Xizang Zizhiqu chuan tong nong mu gong ju tu ji
  Edition:
  Di 1 ban.
  Publication:
  Beijing Shi : Zhongguo nong ye ke xue ji shu chu ban she, 2011.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • SB457.55 .C346 2013
 • Title:
  Min Tai si jia yuan lin
  Author/Creator:
  Cao, Chunping, author.
  Cao, Chunping
  Edition:
  Di 1 ban.
  Series:
  Zhongguo gu dai jian zhu zhi shi pu ji yu chuan cheng xi lie cong shu. Zhongguo gu dian yuan lin wu shu.
  Publication:
  Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2013.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • SB457.55 .G825 2013
 • Title:
  Jiang nan si jia yuan lin
  Author/Creator:
  Gu, Kai, author.
  顾凯, author.
  Edition:
  Di 1 ban.
  Series:
  Zhongguo gu dai jian zhu zhi shi pu ji yu chuan cheng xi lie cong shu. Zhongguo gu dian yuan lin wu shu.
  Publication:
  Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2013.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • SB457.55 .H83 2017
 • Title:
  Xiao shi de yuan lin : Ming dai Changzhou Zhi yuan
  Author/Creator:
  Huang, Xiao, author.
  黄晓, author.
  Edition:
  Di 1 ban.
  Publication:
  Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2017.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • SB457.55 .J53 2013
 • Title:
  Bei fang si jia yuan lin = The private gardens of north China
  Author/Creator:
  Jia, Jun, 1970- author.
  贾珺, 1970- author.
  Edition:
  Di 1 ban.
  Series:
  Zhongguo gu dai jian zhu zhi shi pu ji yu chuan cheng xi lie cong shu. Zhongguo gu dian yuan lin wu shu.
  Publication:
  Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2013.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • SB457.55 .J535 2013
 • Title:
  Zhongguo huang jia yuan lin = Chinese imperial gardens
  Author/Creator:
  Jia, Jun, 1970- author.
  贾珺, 1970- author.
  Edition:
  Di 1 ban.
  Series:
  Zhongguo gu dai jian zhu zhi shi pu ji yu chuan cheng xi lie cong shu. Zhongguo gu dian yuan lin wu shu.
  Publication:
  Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2013.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • SB457.55 .L825 2013
 • Title:
  Ling nan si jia yuan lin
  Author/Creator:
  Lu, Qi, 1956- author.
  陆琦, 1956- author.
  Edition:
  Di 1 ban.
  Series:
  Zhongguo gu dai jian zhu zhi shi pu ji yu chuan cheng xi lie cong shu. Zhongguo gu dian yuan lin wu shu.
  Publication:
  Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2013.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • SB457.55 .W88 2012
 • Title:
  Yuan ye tu shi
  Author/Creator:
  Wu, Zhaozhao, 1944- author.
  吴肇钊, 1944- author.
  Edition:
  Di 1 ban.
  Publication:
  Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2012.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • SB466.C52 C826 2012
 • Title:
  Gu Su yuan lin : ning gu de shi
  Author/Creator:
  Cao, Lindi.
  Cao, Lindi
  Edition:
  Di yi ban.
  Series:
  Gu Su yuan lin wen hua cong shu.
  Publication:
  Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2012.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • SB466.C52 S834 2012
 • Title:
  Yuan dao : Suzhou yuan lin de wen hua han yi
  Author/Creator:
  Ju, Yueshi.
  Ju, Yueshi
  Edition:
  Di 1 ban.
  Publication:
  Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2012.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • SB466.C52 S875 2013
 • Title:
  Yuan yi : yu Suzhou yuan lin you guan de jin qian, zheng zhi, yu wang = Gardens' question
  Author/Creator:
  Yulansanren, author.
  Yulansanren
  Edition:
  Di yi ban.
  Publication:
  Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2013.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • SB466.C52 Y36 2015
 • Title:
  Shouxi Hu yuan lin qun li shi, yi shu yu ying zao
  Author/Creator:
  Wu, Zhaozhao, 1944- author.
  吴肇钊, 1944- author.
  Edition:
  Di 1 ban.
  Publication:
  Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2015.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • SB466.C52 Y363 2018
 • Title:
  Yangzhou yuan lin xiao shi
  Author/Creator:
  Xu, Shaofei author.
  许少飞, author.
  Edition:
  Di 1 ban.
  Series:
  Yangzhou yuan lin wen hua cong shu.
  Publication:
  Yangzhou : Guangling shu she, 2018.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • SB466.C62 X536 2017
 • Title:
  Tang Chang'an cheng jiao yuan lin wen hua yan jiu
  Author/Creator:
  Li, Lingfu, 1963- author.
  李令福, 1963- author.
  Edition:
  Di yi ban.
  Publication:
  Beijing : Ke xue chu ban she, 2017.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • SB469.23 .M56 2013
 • Title:
  Ming ri de feng jing yuan lin xue guo ji xue shu hui yi lun wen ji = Landscape architecture of tomorrow : International forum proceedings
  Conference name:
  Ming Ri de Feng Jing Yuan Lin Xue Guo Ji Xue Shu Hui Yi (2013 : Beijing, China), creator.
  Publication:
  Beijing : Qing hua da xue jian zhu xue yuan jing guan xue xi, [2013]
  Format/Description:
  Conference/Event
  Book
  Loading...
 • SF995.6.I6 J53 2014
 • Title:
  H7N9 bing du yu ren lei mian lin de wei ji
  Author/Creator:
  Jiang, Jianxun, author.
  Jiang, Jianxun
  Edition:
  Chu ban.
  Series:
  Ke xue cong shu (Taipei, Taiwan).
  Publication:
  Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, 2014.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • SH20.Q334 A3 2015
 • Title:
  Taiwan yu ye tui shou : Que Zhuangdi = Taiwan fisheries promoter : Chuang-ti Chueh
  Author/Creator:
  Que, Zhuangdi, 1933- interviewee.
  Que, Zhuangdi, 1933-
  Edition:
  Chu ban.
  Series:
  Chu lei ba cui ren wu fang tan lu ; 13.
  Publication:
  Taibei Shi : Guo shi guan, 2015.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • SH298.N564 S86 2015
 • Title:
  Ningbo hai yang yu ye shi = Ningbo haiyang yuye shi
  Author/Creator:
  Sun, Shangen, 1962- author.
  孙善根, 1962- author.
  Edition:
  Di 1 ban.
  Publication:
  Hangzhou : Zhejiang da xue chu ban she, 2015.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • T27.C5 D56 2011
 • Title:
  Zhongguo gu dai ke ji dang an yi cun ji qi ke ji wen hua jia zhi yan jiu
  Author/Creator:
  Ding, Haibin, 1962-
  Ding, Haibin, 1962-
  Edition:
  Di 1 ban.
  Publication:
  Beijing : Ke xue chu ban, 2011.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • T58.64 .Z46 2013
 • Title:
  Ji yu shang xia wen zhong cai de yu yi xin xi ji cheng yan jiu
  Author/Creator:
  Zhou, Jianfang, 1972-
  周建芳, 1972-
  Edition:
  Di 1 ban.
  Publication:
  Beijing : Zhongguo di zhi da xue chu ban she you xian ze ren gong si, 2013.
  Format/Description:
  Government document
  Book
  Loading...
 • T860.G1 A155 2010
 • Title:
  1904 nian Meiguo Shengluyisi wan guo bo lan hui Zhongguo can zhan tu lu = Chinese participation in the 1904 St. Louis exposition : an illustrated history
  Edition:
  Di 1 ban.
  Publication:
  Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2010.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • T896.L1 C54 2011
 • Title:
  Re de xin
  Author/Creator:
  Chen, Danyan.
  陈丹燕.
  Edition:
  Di 1 ban.
  Publication:
  Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 2011.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • TC501 .J564 2016
 • Title:
  Qing dai he guan yu he zheng yan jiu
  Author/Creator:
  Jin, Shican, author.
  金诗灿, author.
  Edition:
  Di 1 ban.
  Publication:
  Wuhan : Wuhan da xue chu ban she, 2016.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • TC502.H7 P5412 2011
 • Title:
  Gong cheng guo jia : Minguo shi qi (1927-1937) de Huai He zhi li ji guo jia jian she = Engineering the state : the Huai River and reconstruction in Nationalist China (1927-1937)
  Author/Creator:
  Pietz, David Allen.
  Standardized Title:
  Engineering the state. Chinese
  Edition:
  Di 1 ban.
  Series:
  "Hai wai Zhongguo yan jiu" cong shu.
  Publication:
  Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2011.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • TC531 .Q536 2010
 • Title:
  Qing si chao he dao zhi li zou gao.
  Series:
  Guo jia tu shu guan cang li shi dang an wen xian cong kan.
  Publication:
  Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2010.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • TC901 .Y83 2013
 • Title:
  Jin dai Jiang nan di qu guan gai ji xie tui guang ying yong yan jiu
  Author/Creator:
  Yuan, Jiaming, 1973-
  袁家明, 1973-
  Edition:
  Di 1 ban.
  Series:
  Zhonghua nong ye wen ming yan jiu yuan wen ku. Zhongguo jin xian dai nong ye shi cong shu.
  Publication:
  Beijing Shi : Zhongguo nong ye ke xue ji shu chu ban she, 2013.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • TC902.B45 L523 2011
 • Title:
  Qing dai Yongzheng shi qi de jing ji shui li ying tian
  Author/Creator:
  Li, Chengyan.
  李成燕.
  Edition:
  Di 1 ban.
  Publication:
  Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2011.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • TD171.5.C6 Y36 2018
 • Title:
  Liang an huan jing yu liang shi zheng ce ping lun = A comparative study on the cross-strait environmental and food policy
  Author/Creator:
  Yang, Zhiyuan (Writer on agricultural ecology) author.
  楊之遠 (Writer on agricultural ecology), author.
  Edition:
  Chu ban.
  Publication:
  Xinbei Shi : Zhi zhi xue shu chu ban she, Minguo 107 [2018]
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • TD171.5.T28 Z36 2011
 • Title:
  Zhan hou Taiwan huan jing shi : cong du you dao guo jia gong yuan
  Author/Creator:
  Zeng, Huabi.
  曾華璧.
  Edition:
  Chu ban.
  Series:
  Huan jing bian qian xi lie ; 5T18.
  Publication:
  Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2011.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • TD196.R3 L58 2011
 • Title:
  Wo men jing bu qi yi ci he zai : zheng fu bu hui da, ye bu xi wang ni zhi dao de 52 jian shi
  Author/Creator:
  Liu, Li'er.
  Liu, Lier
  Edition:
  Chu ban
  Series:
  She hui guan cha ; 31.
  Publication:
  Taibei Shi : Xian jue chu ban gu fen you xian gong si, 2011.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • TD302.6.T353 X544 2017
 • Title:
  Shulan he shang : Taibei shui lu ta cha
  Author/Creator:
  Xie, Haimeng, 1986- author.
  謝海盟, 1986- autor
  Edition:
  Chu ban.
  Series:
  Wen xue cong shu (INK yin ke chu ban you xian gong si) ; 538.
  Publication:
  Xinbei Shi Zhonghe Qu : INK yin ke wen xue sheng huo za zhi chu ban you xian gong si, 2017.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • TF102.6.Y56 . L525 2013
 • Title:
  Yilan tie dao wu yu : 1924 wen hua lie che shou hang
  Author/Creator:
  Li, Qinxian, 1945- author.
  Li, Qinxian, 1945-
  Edition:
  Chu ban.
  Series:
  Taiwan shu fang ; 9.
  Publication:
  Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2013.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • TF302.T285 Z48 2017
 • Title:
  Yi dong gui ji : Taizhong huo che zhan de gu wang jin lai
  Author/Creator:
  Zhu, Shuhan, author.
  朱書漢, author.
  Edition:
  Chu ban.
  Series:
  Taizhong xue 2017 = The study of Taichung 2017 ; 6.
  Publication:
  Taizhong Shi : Taizhong Shi zheng fu wen hua ju, 2017.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • TF302.T3 T35 2017
 • Title:
  Taibei ji yi 125th 1891-2016 : Taibei che zhan 125 nian lai de sui yue qing (1891-2016) = A living landmark 125th 1891-2016 : the 125-year history of Taipei station (1891-2016)
  Edition:
  Chu ban
  Publication:
  Taibei Shi : Jiao tong bu Taiwan tie lu guan li ju, Minguo 106 [2017]
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • TG102.S69 L58 2016
 • Title:
  Dong zu feng yu qiao jian zhu yu wen hua = Architecture and Culture of Wind and Rain Bridge of Dong
  Author/Creator:
  Liu, Hongbo, 1970- author.
  刘洪波, 1970- author.
  Edition:
  Di 1 ban.
  Publication:
  Changsha : Hunan da xue chu ban she, 2016.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • TH113.H85 M34 2011
 • Title:
  Xianggang gong cheng kao : shi yi ge jian zhu gong cheng gu shi, 1841-1953
  Author/Creator:
  Ma, Guanyao.
  Ma, Guanyao
  Edition:
  Xianggang di 1 ban.
  Publication:
  Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2011.
  Format/Description:
  Book
  Loading...
 • TH4311 .Z56 2013
 • Title:
  Zhongguo mo tian da lou jian she yu fa zhan yan jiu bao gao = Chinese skyscraper construction & development research report
  Edition:
  Di 1 ban.
  Publication:
  Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2013.
  Format/Description:
  Book
  Loading...