Franklin

Call number index

Starting point: "RS122 .S35"

Browsing headings over a set of 236 records

You searched for: Call Number Browse RS122 .S35 Remove constraint Call Number Browse: RS122 .S35 Language Dutch Remove constraint Language: Dutch Subject Great Britain--History Remove constraint Subject: Great Britain--History
 • STC 4905
 • Title:
  D'executie van iustitie : tot onderhoudinge vande publicke en christelicke vrede in Engelandt ghedaen, teghen seker oproermakers ... Ouergheset vuyt het Enghelsche.
  Author/Creator:
  Burghley, William Cecil, Baron, 1520-1598.
  Standardized Title:
  Execution of justice in England. Dutch
  Series:
  Early English books, 1475-1640 ; 203:1.
  Publication:
  Midddelburgh[sic] : By Richardt Schilders, Drucker der Staten van Zeelandt, 1584.
  Format/Description:
  Microformat
  Loading...
 • Microfilm 2371 no. 1054.
 • Title:
  Continuatie van verhael, zynde de proceduren vanden lesten ende finalen dagh van het Hooge Hof van Iustitie : vergadert inde sale van VVest-minster, saterdagh den 27 ianua, aengaende het proces vanden Koning ...
  Author/Creator:
  Charles I, King of England, 1600-1649.
  Standardized Title:
  Continuation of the narrative, being the last and final days proceedings of the High Court of Justice. Dutch
  Series:
  Goldsmiths'-Kress library of economic literature ; no. 1054.
  Publication:
  [S.l. : s.n.], 1649.
  Format/Description:
  Microformat
  Loading...
 • Microfilm 2371 no. 1056.
 • Title:
  Regis Caroli casus, of, Een appel aen alle redelijke menschen : nopende sijn examen voor het Hooge Hof van Justitie ...
  Author/Creator:
  Cook, John, d. 1660.
  Standardized Title:
  King Charles his case. Dutch
  Series:
  Goldsmiths'-Kress library of economic literature ; no. 1056.
  Publication:
  [S.l. : s.n.], 1649.
  Format/Description:
  Microformat
  Loading...
 • Microfilm 2371 no. 1079.
 • Title:
  Oratien ofte diversche redenen, welcke den Hertogh van Hamelton (Grave van Cambridge), Henry Grave van Holland, ende Arthur Lord Capel op 't schavot tot West-munster gedaen hebben : op vrydagh zijnde den 19 meert, anno 1649 : midtsgaders de vermaninghen ende conferentien welcke de predicanten ... met hun op 't schavot hebben gehouden.
  Author/Creator:
  Hamilton, James Hamilton, Duke of, 1606-1649.
  Standardized Title:
  Several speeches of Duke Hamilton Earl of Cambridg, Henry Earl of Holland, and Arthur Lord Capel, upon the scaffold immediately before their execution. Dutch
  Series:
  Goldsmiths'-Kress library of economic literature ; no. 1079.
  Publication:
  Amsterdam : Gedruckt tot Londen voor Pieter Cole, Francis Tyton, en John Playford, ende nu tot Amsterdam by Jan van Hilten, 1649.
  Format/Description:
  Microformat
  Loading...
 • Microfilm 2371 no. 1135.
 • Title:
  Een verdedinge der dienaeren des H. Euangelij in ende om Londen, tegens de ongherechtige aspersien op hun voorighe bewerckinge voort 't Parlement opgheleyt : als of sy daer mede dese capitale straffinge des Konincks geadvanceert hadden ...
  Author/Creator:
  Burges, Cornelius, 1589?-1665.
  Standardized Title:
  Vindication of the ministers of the Gospel in and about London, from the unjust aspersions cast upon their former actings for the Parliament. Dutch
  Series:
  Goldsmiths'-Kress library of economic literature ; no. 1135.
  Publication:
  [S.l. : s.n.], 1649.
  Format/Description:
  Microformat
  Loading...
 • Microfilm 2371 no. 2674.
 • Title:
  Ontdekking van 't gevaar 't welk de gereformeerde in Engeland is boven 't hooft hangende
  Author/Creator:
  Ferguson, Robert, d. 1714.
  Standardized Title:
  Representation of the threatening dangers impending over Protestants in Great Britain. Dutch
  Series:
  Goldsmiths'-Kress library of economic literature ; no. 2674.
  Publication:
  [S.l. : s.n., 1687]
  Format/Description:
  Microformat
  Loading...
 • Microfilm 2371 no. 2693.
 • Title:
  Advysen uyt Engeland, in dato den 30 november
  Series:
  Goldsmiths'-Kress library of economic literature ; no. 2693.
  Publication:
  In 's Gravenhage : By Jacobus Scheltus ... na de copye t' Utrecht, by Anthoni Schouten ..., 1688.
  Format/Description:
  Microformat
  Loading...
 • Microfilm 2371 no. 2693A.
 • Title:
  Omstandig beright uyt Londen, dato den 30 november
  Series:
  Goldsmiths'-Kress library of economic literature ; no. 2693A.
  Publication:
  Tot Rotterdam : By Paulus Boekenes ..., [1688]
  Format/Description:
  Microformat
  Loading...
 • Microfilm 2371 no. 2700.
 • Title:
  Amnestie of algemeen pardon van Jacobus de II, Koning van Engelant, Schotlant, Vrankrijk, en Ierland, uytgegeeven op den 12 october, 1688
  Author/Creator:
  England and Wales. Sovereign (1685-1688 : James II).
  Standardized Title:
  His Majesties most gracious and general pardon. Dutch
  Series:
  Goldsmiths'-Kress library of economic literature ; no. 2700.
  Publication:
  [S.l. : s.n., 1688]
  Format/Description:
  Microformat
  Loading...
 • Microfilm 2371 no. 2704.
 • Title:
  Memorie van de Engelsche Protestanten : aan Haare Hoogheden den Prince en Princesse van Orangie.
  Author/Creator:
  Wildman, John, Sir, 1621?-1693.
  Standardized Title:
  Account of the reasons of the nobility and gentry's invitation of His Highness the Prince of Orange into England. Dutch
  Series:
  Goldsmiths'-Kress library of economic literature ; no. 2704.
  Publication:
  [S.l. : s.n., 1688]
  Format/Description:
  Microformat
  Loading...
 • Microfilm 2371 no. 2708.
 • Title:
  Brief van den eerwaerdigen Pater Peters, Jesuit, aelmoessenier van den Koning van Engelant, geschreven aen den eerwaerdigen Vader La Chaize, biechtvader van den Aller-Christelijksten Koning : nopende de tegenwoordige affaires van Engeland.
  Author/Creator:
  Petre, Edward, 1631-1699.
  Standardized Title:
  Lettre du R.P. Peters, Jesuite, premier aumonier du roi d'Angleterre, ecrite au R.P. La Chaize, confesseur du roi tres-Chrêtien. Dutch
  Series:
  Goldsmiths'-Kress library of economic literature ; no. 2708.
  Publication:
  [S.l. : s.n., 1688]
  Format/Description:
  Microformat
  Loading...
 • Microfilm 2371 no. 2713.
 • Title:
  Een brief van een kerkelijk persoon in de stad London aan zijn vriendt op 't landt : vervattende zijne reedenen waarom des Konings Declaratie van de vryheydt van conscientie niet behoorde gelesen te worden.
  Author/Creator:
  Halifax, George Savile, Marquis of, 1633-1695.
  Standardized Title:
  Letter from a clergy-man in the city to his friend in the country. Dutch
  Series:
  Goldsmiths'-Kress library of economic literature ; no. 2713.
  Publication:
  t' Amsterdam : By de weduwe van Steven Swart ..., 1688.
  Format/Description:
  Microformat
  Loading...
 • Microfilm 2371 no. 2714.
 • Title:
  Wilhelmus Hendricus sal Koninck in Engelandt werden : in cyffer-getallen uytgerekent door een liefhebber in 't jaer 1681.
  Series:
  Goldsmiths'-Kress library of economic literature ; no. 2714.
  Publication:
  [S.l. : s.n.], 1688.
  Format/Description:
  Microformat
  Loading...
 • Microfilm 2371 no. 2753.
 • Title:
  Advysen uyt Engelant
  Author/Creator:
  William III, King of England, 1650-1702.
  Series:
  Goldsmiths'-Kress library of economic literature ; no. 2753.
  Publication:
  In 's Gravenhage : By Jacobus Scheltus ..., 1689.
  Format/Description:
  Microformat
  Loading...
 • Microfilm 2371 no. 2755.
 • Title:
  Een volkomen antwoort op de depositien : en alle de andere pretensien en argumenten hoedanig sy ook zyn, wegens de geboorte van den Prins van Walles : waar in de lose en doorsteken handeling daar van ontdekt, en 't gantsche desseyn met de maniere van 't uytvoeren des zelfs ten toon gestelt wort ...
  Standardized Title:
  Full answer to the depositions. Dutch.
  Series:
  Goldsmiths'-Kress library of economic literature ; no. 2755.
  Publication:
  Tot Amsterdam : By W. de Coup en Compagnie, 1689.
  Format/Description:
  Microformat
  Loading...
 • Microfilm 2371 no. 2763.
 • Title:
  Missive uyt Engelandt, geschreven den 11 ianuary, 1689
  Author/Creator:
  Citters, Arnout van, 1633-1696.
  Series:
  Goldsmiths'-Kress library of economic literature ; no. 2763.
  Publication:
  In 's Graven-hage : By Jacobus Scheltus ..., 1689.
  Format/Description:
  Microformat
  Loading...
 • Microfilm 2371 no. 2764.
 • Title:
  Missiven uyt Engelandt, geschreven den 14, 18, en 21 ianuary, 1689
  Author/Creator:
  Citters, Arnout van, 1633-1696.
  Series:
  Goldsmiths'-Kress library of economic literature ; no. 2764.
  Publication:
  In 's Graven-hage : By Jacobus Scheltus ..., 1689.
  Format/Description:
  Microformat
  Loading...
 • Microfilm 2371 no. 2770.
 • Title:
  Een Net extract uyt voorname Engelse brieven, van den eersten en 4 february 1689, geschreven uyt Londen : nevens de missive van Syn Hoogheyt den Heere Prince van Orange aen de geestelycke en wereltlycke Lords vergadert tot Westmunster : als mede een addres van de ... heeren op de tegenwoordige conventie vergadert, aen Sijn Hoogheyt ... en Sijn Hoogheyts antwoort op het selve.
  Series:
  Goldsmiths'-Kress library of economic literature ; no. 2770.
  Publication:
  [S.l.] : Na de copy tot Rotterdam, by P. van Rijn en J. Gysen ..., [1689]
  Format/Description:
  Microformat
  Loading...
 • Microfilm 2371 no. 2781.
 • Title:
  Extraordinare post-tydingen uyt London, den 5 january, 1689
  Series:
  Goldsmiths'-Kress library of economic literature ; no. 2781.
  Publication:
  t' Amsterdam : By d' wed. van Steven Swart ..., 1689.
  Format/Description:
  Microformat
  Loading...
 • Microfilm 2371 no. 2786.
 • Title:
  De aensprake van Sir George Treby, Ridder, recorder van de achtbare stadt Londen, aen Sijn Hoogheydt den Prince van Orangie, den 30 december 1688
  Author/Creator:
  Treby, George, Sir, 1644?-1700.
  Standardized Title:
  Speech of Sir George Treby, Kt., recorder of the honourable city of London, to His Highness the Prince of Orange, December the 20th, 1688. Dutch
  Series:
  Goldsmiths'-Kress library of economic literature ; no. 2786.
  Publication:
  [Drucker tot Lo[n]don : By George Grafton ..., 1688, i.e. 1689]
  Format/Description:
  Microformat
  Loading...
 • Microfilm 2371 no. 2787.
 • Title:
  Missive van Sijn Koninghlijcke Majesteyt van Engelandt, geschreven den 23 february 1689
  Author/Creator:
  William III, King of England, 1650-1702.
  Series:
  Goldsmiths'-Kress library of economic literature ; no. 2787.
  Publication:
  In 's Gravenhage : By Jacobus Scheltus ..., 1689.
  Format/Description:
  Microformat
  Loading...
 • Microfilm 2371 no. 2854.
 • Title:
  't Geheym van 't Engelsche hof, geduurende de regeeringen van Koning Carel de II en Koning Jacobus de II : zynde een naaukeurige historie en beschryvinge van de secreete practycquen, tot voortzettinge van haare desseynen, gepleegd.
  Series:
  Goldsmiths'-Kress library of economic literature ; no. 2854.
  Publication:
  [S.l.] : Gedrukt by Jeremias Klaasz., 1690.
  Format/Description:
  Microformat
  Loading...
 • Microfilm 2371 no. 799.
 • Title:
  De boodtschap ende brief van de Koninginne, gesonden aen Syne Majesteyt, wt den Hage den 8 october 1642
  Author/Creator:
  Henrietta Maria, Queen, consort of Charles I, King of England, 1609-1669.
  Standardized Title:
  Message and letter sent to the Kings most excellent Majestie, from the Hague, the eight of October, 1642. Dutch
  Series:
  Goldsmiths'-Kress library of economic literature ; no. 799.
  Publication:
  [S.l. : s.n., 1642]
  Format/Description:
  Microformat
  Loading...
 • Microfilm 2371 no. 815.
 • Title:
  De remonstrantie ende protestatie van den adel ende gemeente van de graeffchappen van Buckingam, Bedford, Hardford, ende Cambridge : aenwijsende de redenen waerom sy-luyden de wapenen aen-nemen, ende hare resolutien daer over
  Standardized Title:
  Remonstrance and protestation of the gentry and commonality of the counties of Buckingham, Bedford, Hartford, and Cambridge. Dutch.
  Series:
  Goldsmiths'-Kress library of economic literature ; no. 815.
  Publication:
  [S.l. : s.n., 1642]
  Format/Description:
  Microformat
  Loading...
 • Microfilm 2371 no. 855.
 • Title:
  Engelands petitie aen den Koninck, ofte, Een ootmoedige petitie der bedruckte ende de by nae verdorvene onderdanen van Engelant, aen des Koninghs doorluchtighste Majesteyt : vertoonende (nae het oordeel der wijsen) den eygentlicke meeninghe ofte sin van alle de trouwhertighe des koninckrijcks ...
  Standardized Title:
  Englands petition to their King. Dutch.
  Series:
  Goldsmiths'-Kress library of economic literature ; no. 855.
  Publication:
  [S.l. : s.n.], 30 may 1643.
  Format/Description:
  Microformat
  Loading...