Franklin

Search Constraints

You searched for: Language Latin Remove constraint Language: Latin Subject Latin language Remove constraint Subject: Latin language Subject Latin language--Metrics and rhythmics Remove constraint Subject: Latin language--Metrics and rhythmics

Search Results

13. Roberti VVhitintoni L. Secunda grammatic[ae] pars de syllabaru[m] quantitate. acce[n]tu. & varijs metroru[m] generibus. : nu[per]rime rece[n]sita. limatius polita. adiectis co[m]plusculis: & no[n]nullis calcographoru[m] elimatis erratis. : De syllaba, et eius qua[n]titate. De prima. media. & vltima syllaba cognoscenda, cu[m] co[m]mento & interp[re]tame[n]to interliniari. De accenti s[ecundu]m Diomedem grammaticum. De acce[n]tu apud rece[n]tiores magis obseruato. De impedime[n]tis accentus. De acce[n]tu Graecaru[m] dictionu[m] in ia, & abusione multoru[m]. Nebrissensis de acce[n]tu Graecaru[m] et Hebraicarum dictionu[m] co[n]tra Alexandru[m]. De arte punctuandi. De co[m]mate. colo. periodo. et parenthesi. De metro et eius accide[n]tib[us]. De pedibus metroru[m] simplicibus. duplicib[us]. & heteroplicibus. De c[ae]sura. ordine. mensura. De positione. figura. et appellatione metri. De carmine heroico hexametro. De varia eiusde[m] co[m]positione. De vitio carminis heroici. De decoro carminis heroici. De elegiaco pentametro. De vitijs et decoro eiusdem. De lice[n]tia poetica. De lice[n]tia innoua[n]daru[m] syllabaru[m]. dictionu[m]. & orationu[m]. De co[m]mutatio[n]e vocabuloru[m] [per] o[mn]es partes. De o[mn]i g[e]ne metro[rum] quo vsus est Horati[us] lyricus. De no[u]ib[us] metro[rum] & eoru[m] inue[n]toribus. De hymnis quib[us] vtitur ecclesia et eo[rum] co[m]positione & sca[n]sione. De comoedia & tragoedia. De poet[is] comicis. De comoediae & tragoediae differe[n]tia. De metris quib[us] comici & tragici scripseru[n]t. De modulatione comoediarum Terentij..